Fjalar - SponsorAd

Kontakt|Logg inn| Forside


Velg tjeneste

Detaljer
Fyll på din konto
Lag annonse
Se annonser


 ● Er SponsorAD det rette for min bedrift?
 ● Hva er prisen?
 ● Hvor og hvordan vises annonsene?

 

Hvor og hvordan vises mine annonser?

Dine annonser blir vist på resultatsiden når noen søker i katalogen. Når noen søker etter, la oss si reise eller lån vises de annonsene som har dette som søkeord og hvilket språk en ønsker annonsen skal vise under.

En kan lage annonser på flere språk, og de vil da vises når noen velger det språket å søke på. Velger en alle språk når en søker kommer også alle annonsene opp uavhengig av språket.

Annonsene vises også ut fra relevansen i selve teksten en har i sin annonse og stilles opp i den rekefølgen som gir best relevanse. På den måten vil brukeren alltid få den annonsen som passer best til sitt søk. Dette gjør også at din annonse vil få en bedre treffsikkerhet og når de som passer best til din annonse ut fra sitt søk.

Annonser i portaldelen av Fjalar!
Har din annonse søkeord som passer til de kriteriene og menene vi har i portaldelen av Fjalar, kan dine annonse også bli vist der.

Her er det systemet som plukker ut annonsen etter fastsatte kriterier ut fra hvilken del i portalen det er.
Inneholder din annonse disse kriteriene vil den bli vist i portalen også.

 


 

Copyright © 2000 - 2020 Business & I.T. Services Ltd